Svenska Jägareförbundet bildades 1830 och är en medlemsorganisation med cirka 155 000 medlemmar. Förbundets huvudkontor finns på Öster Malma i Nyköpings kommun och är därutöver indelat i tre regioner med flertal kontor runt om i landet.

Verksamhet i andra intresseorganisationer

   100-199

Här finns vi