Vy Tåg AB

0 lediga jobb

Vy Tåg är ett litet bolag med stort hjärta. Vi bryr oss om våra kunder, trafikbeställare och våra medarbetare.

Vy Tåg AB f.d. Svenska Tågkompaniet AB– Vy–bildades år 1999 för att vinna upphandlingen av Sveriges nattågstrafik till och från övre Norrland.Sedan dess har vi befäst vår plats på den svenska järnvägsmarknaden.Vi är specialiserade på den upphandlade trafiken och är uppskattade av våra trafikbeställare som upplever att vi levererar tågtrafik med hög kvalitet och aldrig är omöjliga.I dag är vi ett väletablerat företag med gott renommé samt en stabil och långsiktig ägare.Vi förfogar över resurser, kompetens och system som täcker alla typer av tågtrafik i Sverige.Sedan år 2007 ägs Vy Tåg AB f.d. Tågkompaniet AB av Vygruppen f.d. NSB-koncernen i Norge, vilket ger oss muskler att ta åt oss både små och stora trafikuppdrag, samtidigt har vi möjlighet att forma verksamheten utifrån kundens behov och önskemål. Vi har också tillgång till Vy:s samlade expertkompetens inom järnvägsområdet.

Järnvägstransport, passagerartrafik

   500-999